Chcieć to móc

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne po raz kolejny zrealizowało projekt dotyczący rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Polski i Niemiec. W ramach projektu zostały zorganizowane trzy 10-dniowe warsztaty, podczas których, przekazana została praktyczna i teoretyczna wiedza dotycząca metod pracy i rehabilitacji fizycznej i społecznej osób niepełnosprawnych. Poprzez realizację tego projektu chcieliśmy pokazać w praktyce, jak wiele rzeczy praktycznych i pomocnych w życiu codziennym mogą realizować. Potwierdziliśmy tezż, że osoba niepełnosprawna może być w życiu codziennym pełnowartościowym obywatelem, może realizowa? swoje zainteresowania i wyrażać siebie poprzez sztukę. Poprzez realizację tego typu warsztatów, uczestnicy mieli możliwość pracy w grupie, doskonalenia swoich umiejętności, poznania innych form i technik sztuki rękodzielniczej. Projekt służył również zacieśnianiu współpracy osób niepełnosprawnych na terenach przygranicznych Polski i Niemiec. Uczestnicy mieli zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie. Codziennie odbywały się zajęcia hipoterapii, kinezyterapii oraz gimnastyki w wodzie.

Brak dostępu!
Nie masz uprawnien do ogladania tej strony!!! :P