Nasi darczyńcy

Naszym największym darczyńcą jest Peter Verhees z Holandii (fundacja STOaH). Przekazane przez holenderską fundację srodki zostały wykorzystane na prowadzenie codziennych zajęć hipoterapii dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnej z najuboższych rodzin oraz na budowę basenu terapeutycznego w ośrodku hipoterapii w Przylepie - Lotnisko