PFRON konkurs 15

Po raz kolejny nasze Stowarzyszenie może realizować projekt obejmujący ciągłą rehabilitację dla osób niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu projektu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych kolejny rok nasi podopieczni mogą korzystać z hipoterapii bezpłatnie.

W ramach projektu będziemy prowadzić zajęcia terapeutyczne dla 60 osób niepełnosprawnych. Terapia będzie prowadzona w formie hipoterapii, kinezyterapii i gimnastyki w wodzie. Zajęcia będą się odbywać na terenie ośrodka hipoterapii w Przylepie, który spełnia wszelkie wymogi pod względem infrastruktury. Wszystkie obiekty z których korzystamy pozbawione są barier architektonicznych, dodatkowo dysponujemy udogodnieniami takimi jak: rampa do wsiadania na konia z podjazdem dla wózków inwalidzkich , winda hydrauliczna i poręcze na basenie oraz profesjonalny sprzęt potrzebny do kinezyterapii osób niepełnosprawnych na salce gimnastycznej.

Prowadzone przez nas terapie odbywać się będą pięć dni w tygodniu, zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych. Tarapia będzie prowadzona przez cały rok, 5 dni w tygodniu. Udział w zajęciach weźmie 60 osób niepełnosprawnych. Zajęcia będą miały charakter indywidualny w przypadku hipoterapii lub chrakter grupowy w przypadku kinezyterapii i gimnastyki w wodzie. Zajęcia prowadzone będą bez względu na pogodę i porę roku.