PFRON konkurs 9

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne po raz drugi będzie korzystało z dotacji PFRON na wieloletni projekt (3 lata) obejmujący prowadzenie codziennej, kompleksowej terapii dla osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym, mieszkającym na teranie województwa lubuskiego, korzystania z kompleksowej terapii specjalistycznej. W jej skład wchodzi: hipoterapia, kinezyterapia, gimnastyka korekcyjna w wodzie. Projekt umożliwi integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym poprzez udział w zajęciach integracyjnych i terapeutycznych. Pozwoli na rozwój zainteresowań osób niepełnosprawnych przez trenowanie jazdy konnej pod kierunkiem specjalistów i udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych, poprawi ich sprawność fizyczną w zakresie dużej i małej motoryki,wzmocni chęć do podejmowania wysiłku fizycznego. Wzmocni kondycję psychiczną, samoświadomość, samoocenę i chęć bycia aktywnym, a w konsekwencji będzie zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć terapeutycznych w ośrodku hipoterapii w Przylepie. Ośrodek ten spełnia wymagania pod względem bazy (hala kryta, widownia, stajnia), koni oraz opieki medycznej. Obiekty, z których korzystamy są pozbawione barier architektonicznych. Ponadto dysponujemy salką gimnastyczną, wyposażoną w profesjonalny sprzęt potrzebny do rehabilitacji osób niepełnosprawnych,w której prowadzona jest kinezyterapia. Do salki przylega basen rehabilitacyjny służący prowadzeniu terapii w wodzie dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w hydromasaże, przeciwprąd. Basen spełnia wszelkie wymagania dotyczące osób niepełnosprawnych (poręcze, winda hydrauliczna, uchwyty). Rehabilitacja prowadzona będzie przez pięć dni w tygodniu w godzinach przed i popołudniowych. Hipoterapia oraz psychopedagogiczna jazda konna będą prowadzone indywidualnie, na hali ujeżdżeniowej lub w pobliskim terenie leśnym (w zależności od pogody). Celem rozluźnienia i wzmocnienia efektów hipoterapii uczestnicy będą brać udział w zajęciach kinezyterapii i gimnastyki w wodzie. Zajęcia hipoterapeutyczne prowadzić będą wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy hipoterapii, kinezyterapię poprowadzi fizjoterapeuta, natomiast za gimnastykę w wodzie odpowiedzialny będzie ratownik. Wszyscy terapeuci zatrudnieni są w Towarzystwie. Konie i obiekty wydzierżawione zostaną od Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego w Przylepie, poza basenem, który stanowi własność Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Tygodniowo w terapii weźmie udział 60 osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone będą nieprzerwalnie przez 3 lata.