Spotkania osób niepełnosprawnych

ZTH dzięki rezerwie finansowej pochodzącej z programu EWT może jeszcze raz zrealizować projekt z udziałem osób niepełnosrawnych z Polski i Niemiec.

Projekt zakłada organizację dwóch obozów terapeutycznych: dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane oraz osób zmagających się z chorobami nowotworowymi.  Obozy odbędą się w terminach: 29.08.2015 – 07.09.2015r. oraz 07.09.2015 – 16.09.2015r.

W każdym z nich będzie uczestniczyć po 10 osób z każdego kraju w sumie 40 osób.

W ramach projektu uczestnicy będą brać udział w trzech formach terapii (hipoterapii, kinezyterapii oraz gimnastyki w wodzie) pod opieką wyspecjalizowanej kadry.

Wykorzystanie tych  terapii będzie miało na celu utrzymanie sprawności u osób z niepełnosprawnością fizyczną. Codzienne zajęcia z hipoterapii odbywać się będą w hali jeździeckiej oraz w lesie na terenie ośrodka w Przylepie w godzinach popołudniowych, zajęcia kinezyterapii oraz gimnastki w wodzie odbywać się będą w godzinach przedpołudniowych. Kinezyterapia prowadzana będą w salce  gimnastycznej należącej do ZKJ a gimnastyka w wodzie na krytym basenie terapeutycznym znajdującym się na terenie ośrodka a należącym do ZTH.

Dodatkowo, w ramach projektu organizowane  będą zajęcia łucznicze dla osób po chorobach nowotworowych oraz dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane, również  jako forma terapii i rehabilitacji wymagająca precyzji, zachowania odpowiedniej postawy ciała oraz poprawiająca funkcjonalność gorsetu mięśniowego mięśni posturalnych i kończyn górnych.

Ponadto podczas obozów zaplanowano przeprowadzenie zajęć plastycznych , które, pozwolą na wspólne spędzenie czasu i integrację oraz na rozwój zdolności manualnych oraz wycieczkę po Zielonej Górze i okolicach.

 

W ramach projektu odbędą się spotkania towarzyskie połączone z dyskusjami na temat różnych form rehabilitacji oraz adaptacji chorych do życia w społeczeństwie w Polsce i Niemczech. Dla uczestników obozów zapewnione zostanie zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie.