Żyć ponad wszystko

Głównymi działaniami projektowymi będą codzienne zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich.

Przed południem uczestnicy będą brać udział w zajęciach kinezyterapii. Kinezyterapia prowadzona będzie w salce rehabilitacyjnej przyległej do pokoi gościnnych i należącej do ZKJ. Wieczorami będą odbywały się zajęcia gimnastyki w wodzie, które będą prowadzone przez ratownika WOPR mającego doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Zajęcia te będą się odbywały na basenie przyległym do salki rehabilitacyjnej.

Po południu będą prowadzone zajęcia hipoterapii w hali jeździeckiej należącej do Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego lub w pobliskim terenie leśnym, warsztaty twórcze (zajęcia plastyczne oraz warsztaty zdrowego żywienia), które mają na celu wprowadzenie terapii manualnej oraz podniesienie świadomości o higienie żywienia).

Wieczorami organizowane będą zajęcia kulturalne oraz spotkania tematyczne przy ognisku lub w sali wykładowej dotyczące problemów adaptacji społecznej osób chorych oraz  niepełnosprawnych z obszaru wsparcia w życiu codziennym.

Podczas każdego obozu zostanie zorganizowana wycieczkado Zielonej Góry i okolic podczas której uczestnicy będą mogli zwiedzić Palmiarnię, Stare Miasto oraz okolice (Muzeum Etnograficzne w Ochli, ogród Botaniczny).

Grupami docelowymi są osoby niepełnosprawne z Polski i Niemiec. Będzie to po 10 osób z każdego kraju czyli 20 uczestników i 1 tłumacz ze strony niemieckiej.  

Obozy odbędą się 2 w terminach od 13.07.2016 r. do 22.07.2016 r. oraz 10.10.2016 r. – 19.10.2016 r.