KOŃ – TERAPEUTA I PRZYJACIEL

Po raz kolejny ZTH będzie realizowało projekt współfinansowany przez PFRON, obejmujący prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Terapia będzie prowadzona w formie
hipoterapii i kinezyterapii, a zajęcia będą się odbywać na terenie ośrodka hipoterapii w Przylepie dzielnicy Zielonej Góry Nowe Miasto. Ośrodek jest ośrodkiem certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, obiekty z których korzystamy pozbawione są barier architektonicznych, dysponujemy udogodnieniami takimi jak: rampa do wsiadania na konia z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz profesjonalnym sprzętem potrzebnym do prowadzenia hipoterapii i kinezyterapii.

Projekt będzie realizowany od 01 kwietnia 2022r do 31 marca 2025r. Zajęcia odbywać się będą pięć dni w tygodniu, zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych i będzie miała charakter indywidualny w przypadku hipoterapii i charakter grupowy w przypadku kinezyterapii. Terapia będzie prowadzona bez względu na pogodę i porę roku przez okres trwania całego projektu. Udział w zajęciach weźmie 60 osób niepełnosprawnych.

60 osobową grupę objętą wsparciem stanowić będą osoby niepełnosprawne w różnym wieku, które wyłonione zostaną podczas rekrutacji prowadzonej na terenie ośrodka w Przylepie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Zielonej Górze. Będą to osoby zarówno z niepełnosprawnością fizyczną jak i intelektualną. Wsparciem terapeutycznym objęte zostaną osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza prowadzącego lub specjalisty o braku przeciwwskazań do udziału w prowadzonych zajęciach (hipoterapia i kinezyterapia).

Pierwszeństwo korzystania ze wsparcia terapeutycznego będą miały grupy zorganizowane z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze oraz z placówek opiekuńczo – wychowawczych i dziennych domów opieki, które na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi (za wyjątkiem Warsztatów Terapii Zajęciowej). Po wyłonieniu 60 beneficjentów końcowych, zostanie utworzona lista osób rezerwowych. Rekrutacja będzie prowadzona na początku kwietnia 2022r. W harmonogramie przewidujemy konieczność przeprowadzenia we wrześniu 2022 drugiej rekrutacji.

Możliwość komentowania została wyłączona.