Strona główna

Witamy na stronach internetowych Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Znajdą tu Państwo informacje o Towarzystwie, kadrze, koniach i hipoterapii. Prezentujemy naszą działalność, przedstawiamy organizowane przez nas imprezy, konferencje, obozy. Na stronach umieszczamy również dokumenty dotyczące działalności ZTH i sprawozdania finansowe. Znajdziecie tu Państwo artykuły na temat hipoterapii osób niepełnosprawnych. Hipoterapia to nasza pasja. Serdecznie zapraszamy.

Newsy

Nazwa newsa --- 2022-03-04

Zarząd ZTH zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 21 marca br. o godzinie 17.00 (drugi termin – 17.15) w salce gimnastycznej w ośrodku hipoterapii w Przylepie.

Program:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
2. Przyjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok.
3. Wolne wnioski

Bezpiecznye WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami --- 2020-10-05

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne dzięki środkom finansowym PFRON, od 01 września 2020 realizuje zadanie w ramach programu "Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami".

W ramach tego dofinansowania pracownicy ZTH zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, t.j. maseczki, przyłbice,rękawiczki, płyny dezynfekujące, itp.

                                            

Walne Zebranie Sprawozdawcze --- 2020-05-26

Zarząd ZTH zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 9 czerwca br. o godzinie 16.30 (drugi termin – 17.00) w salce gimnastycznej w ośrodku hipoterapii w Przylepie.

Program:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
2. Przyjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok.
3. Wolne wnioski

Spacer do samodzielności --- 2019-06-01

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne będzie realizowało projekt dla osób niepełnosprawnych pod hasłem "Spacer do samodzielności". W projekcie objęta jest realizacja dwóch obozów aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami w terminach 22-31.08.2019 i 02-11.09.2019r.

Celem naszego projektu jest przezwyciężanie barier ruchowych, językowych, zawodowych oraz społecznych wśród osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i sprzężoną. Poprzez realizację działań ujętych w projekcie dotkniemy i postaramy się pomóc w rozwiązaniu największego problemu osób niepełnosprawnych, którym jest odizolowanie od społeczeństwa w sferze pracy zawodowej i zatrudnienia. 

Dzięki temu, że w projekcie wezmą udział polscy i niemieccy uczestnicy, a zajęcia prowadzone będą w grupach miesznych polsko-niemieckich, celem projektu będzie wymiana doświadczeń w terapii osób z tego typu niepełnosprawnościami. Spotkanie będzie się odbywało  w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie.

Aktywni w niepełnosprawności --- 2019-03-25

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne informuje, że od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna realizację kolejnego projektu "Aktywni w niepełnosprawności", skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, polegającego na prowadzeniu ciągłej rehabilitacji w formie hipoterapii i kinezyterapii. Projekt będzie współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.

Zajęcia będą się odbywać na terenie ośrodka hipoterapii w Przylepie dzielnicy Zielonej Góry Nowe Miasto, który spełnia wszelkie wymogi pod względeminfrastruktury oraz jest ośrodkiem certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Prowadzone przez nas terapie odbywać się będą pięć dni w tygodniu, zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych a zajęcia będą miały charakter indywidualny w przypadku hipoterapii i charakter grupowy w

przypadku kinezyterapii.

W projekcie weźmie udział 60 osób z niepełnosprawnościami przez okres 36 miesięcy.


Zebranie Walne członków ZTH --- 2019-02-11

Prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego informuje o terminie Walnego Zgromadzenia ZTH sprawozdawczo-wyborczego, które odbędzie się dnia 25.02.2019 roku w ośrodku hipoterapii w Przylepie o godz 17.30 (pierwszy termin), 18.00 (drugi termin).

Elektrociepłownia --- 2018-12-13

 Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. partnerem ZTH

W dniu 13 grudnia 2018 roku Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. została partnerem ZIelonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego w zakresie wspierania zajęć hipoterapii i kinezyterapii dla osób niepełnosprawnych. Pomoc i wsparcie Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. na pewno ptzyuczyni się do polepszenia jakości prowadzonych zajęć w naszym Ośrodku. DZIĘKUJEMY BARDZO w imieniu naszych podopiecznych. :):) 

 Elektrociepłownia Zielona Góra

Prowadzenie zajęć hipoterapii --- 2018-09-03

Dzięki współfinansowaniu ze środków ROPS po raz kolejny  realizujemy projekt, podczas którego osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z nieodpłatnej hipoterapii i kinezyterapii. Zajęcia dbywają się na terenie ośrodka hipoterapii w Przylepie, który spełnia wszelkie wymogi pod względem infrastruktury.  Prowadzona przez nas terapia prowadzona jest pięć dni w tygodniu, w godzinach porannych i popołudniowych. Projekt będzie trwał  przez 7 miesięcy a udział w zajęciach weźmie 30 osób niepełnosprawnych. Dzięki dostosowanej bazie ośrodka zajęcia będziemy prowadzić bez względu na pogodę i porę roku.

MY CZĘŚCIĄ ZIEMI --- 2018-09-01

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w dniach 30.08 - 08.09.2018 realizuje projekt pt. "My częścią Ziemi". Projekt jest skierowany dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Zielonej Góry i Spremberga. W projekcie bierze udział 20 uczestników (11 z polskiej strony i 9 ze strony niemieckiej) oraz po 2 opiekunów i tłumacz.

Celem projektu jest przezwyciężanie barier ruchowych, językowych oraz społecznych wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną a narzędziem do osiągnięcia tego celu są zajęcia plastyczne. Celem projektu jest również wymiana doświadczeń w terapii osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i sprzężonymi pomiędzy osobami sprawującymi nad nimi opiekę.

Głównymi działaniami projektowymi są codzienne zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich.

Przed południem uczestnicy biorą udział w zajęciach kinezyterapii oraz w warsztatach plastycznych. Po południu mają prowadzone zajęcia hipoterapii a wieczorami organizowane są zajęcia integracyjne oraz spotkania tematyczne przy ognisku lub w sali wykładowej dotyczące problemów adaptacji społecznej osób chorych oraz  niepełnosprawnych z obszaru wsparcia w życiu codziennym.

Podczas obozu zostanie zorganizowana wycieczkado Zielonej Góry podczas której uczestnicy będą mogli wziąć udział w lekcji dedykowanej w Centrum Przyrodniczym.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz budżetu państwa.

Transgraniczne warsztaty wyrażania emocji --- 2018-06-22

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w dniach 18-27.06.2018 realizuje projekt pt. "Transgraniczne warsztaty wyrażania emocji". Projekt jest skierowany dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Zielonej Góry i Cottbus. W projekcie bierze udział 20 uczestników (po 10 z każdego kraju) oraz po 2 opiekunów i tłumacz.

Celem projektu jest przezwyciężanie barier ruchowych, językowych oraz społecznych wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną a narzędziem do osiągnięcia tego celu są zajęcia plastyczne. Celem projektu jest również wymiana doświadczeń w terapii osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i sprzężonymi pomiędzy osobami sprawującymi nad nimi opiekę.

Głównymi działaniami projektowymi są codzienne zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich.

Przed południem uczestnicy biorą udział w zajęciach kinezyterapii oraz w warsztatach plastycznych. Po południu mają prowadzone zajęcia hipoterapii a wieczorami organizowane są zajęcia integracyjne oraz spotkania tematyczne przy ognisku lub w sali wykładowej dotyczące problemów adaptacji społecznej osób chorych oraz  niepełnosprawnych z obszaru wsparcia w życiu codziennym.

Podczas obozu zostanie zorganizowana wycieczkado Zielonej Góry podczas której uczestnicy będą mogli wziąć udział w lekcji dedykowanej w Centrum Przyrodniczym.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz budżetu państwa.

 

Zebranie Walne członków ZTH --- 2018-02-23

Zapraszam wszystkich członków Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego na Walne Zebranie, które odbędzie się 12 marca 2018 roku o godz. 17.30 (I termin) w Zespole Szkół Specjalnych w Zielonej Górze.

Drugi termin Zebrania 12 marzec 2018 godz. 18.00.

 

Prowadzenie zajęć z hipoterapii --- 2017-06-05

Dzięki współfinansowaniu ze środków ROPS po raz kolejny  będziemy prowadzić zajęcia hipoterapii i kinezyterapii dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia będą się odbywać na terenie ośrodka hipoterapii w Przylepie, który spełnia wszelkie wymogi pod względem infrastruktury.  Prowadzona przez nas terapia odbywać się będzie pięć dni w tygodniu, zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych. Terapia będzie prowadzona przez 7 miesięcy. Udział w zajęciach weźmie 30 osób niepełnosprawnych a zajęcia będą miały charakter indywidualny (hipoterapia) oraz grupowy (kinezyterapia) i prowadzone będą bez względu na pogodę i porę roku.

Muzyka dla wszystkich - transgraniczny obóz dla osób niepełnosprawnych --- 2017-06-05

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne będzie realizowało projekt dla osób niepełnosprawnych pod hasłem "Muzyka dla wszystkich - transgraniczny obóz dla osób niepełnosprawnych". Obóz odbędzie się w terminie 30.06.2017 - 09.07.2017.

Dzięki temu, że w projekcie wezmą udział polscy i niemieccy uczestnicy, a zajęcia prowadzone będą w grupach miesznych polsko-niemieckich, celem projektu będzie wymiana doświadczeń w terapii osób z tego typu niepełnosprawnościami. Spotkanie będzie się odbywało  w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie. 

Głównymi działaniami projektowymi będą codzienne zajęcia terapeutyczne w formie hipoterapii, kinezyterapii i gimnastyki w wodzie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach INTERREG VA Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa. 

Hej koniku --- 2017-04-05

W ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON będziemy prowadzić zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Terapia będzie prowadzona w formie hipoterapii i kinezyterapii a zajęcia będą się odbywać na terenie ośrodka hipoterapii w Przylepie. Projekt będzie realizowany do 31.03.2019 roku. 

Żyć ponad wszystko --- 2016-07-12

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne po raz kolejny organizuje obozy terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych w ośrodku hipoterapii w przylepie. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach INTERREG VA Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.


C
elem naszego projektu jest podtrzymanie i kontynuacja projektów, których celem jest integracja, przezwyciężanie barier ruchowych oraz językowych pomiędzy mieszanymi polsko-niemieckimi grupami beneficjentów. Spotkania będą miały miejsce  w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie. W projekcie „Żyć ponad wszystko” wezmą udział kobiety po raku. 

 

Walne zebranie Członków ZTH --- 2016-03-04

Zarząd Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego informuje, że dnia 21.03.2016r o godzinie 17.30 (pierwszy termin),18.00 (drugi termin), w siedzibie Towarzystwa odbędzie się Zebranie Walne Członków ZTH. Celem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2015 rok, przyjęcie uchwałą bilansu za rok 2015 oraz omówienie propozycji działań na rok 2016.

Lepsze jutro --- 2016-02-01

Zielonogórski Klub Jeździecki w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie przygotowujące do pracy w zawodzie:

pracownik fizyczny

 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby:

·         posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Szkolenie rozpocznie się 01 marca br. i trwać będzie 15 miesięcy. Podczas szkolenia uczestnicy będą otrzymywać comiesięczne wsparcie materialne, zwrot kosztów dojazdu oraz ciepły posiłek obiad).

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby CIS przy ul. Staszica 4 w Zielonej Górze, tel. 68 455 36 74 lub kontakt telefoniczny do Magdaleny Machowicz tel. 608 351 357

 

Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie internetowej www.cis.zielonagora.pl

Paweł Bernat na XIV Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych --- 2015-08-10

WIELKIE GRATULACJE

Serdecznie gratulujemy Pawłowi Bernatowi, z którym od wielu lat trenujemy jeździectwo, za udział w XIV letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych a przede wszystkim za zajęcie II miejsca w konkurencji - ujeżdżenie.

Krótka relacja z wyjazdu Pawła w zakładce Los Angeles.

ZAPRASZAMY

 

Walne Zgromadzenie --- 2015-02-27

Prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego informuje o terminie Walnego Zgromadzenia ZTH sprawozdawczo-wyborczego, które odbędzie się dnia 16.03.2015 roku w siedzibie Towarzystwa o godz 17.30 (pierwszy termin), 18.00 (drugi termin).

Proszę o przybycie wszystkich członków Stowarzyszenia.

Terapeuta – koń --- 2014-12-03

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Gminy Zielona Góra Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne prowadziło raz w tygodniu kompleksową terapię dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielona Góra. Zajęcia odbywały się przez 10 miesięcy. Terapia obejmowała korzystanie z zajęć hipoterapii, kinezyterapii i gimnastyki w wodzie. 

Celem prowadzenia terapii było poprawienie lub utrzymanie przez uczestników projektu kondycji zdrowotnej, zarówno fizycznej jak i psychicznej. Realizując zadanie daliśmy możliwość korzystania z drogich i mało dostępnych form terapii osobom, które ze względu na status materialny, funkcjonalność rodziny czy miejsce zamieszkania prawdopodobnie nigdy nie mogłyby z nich skorzystać. 

W imieniu podopiecznych ZTH bardzo dziękujemy Gminie Zielona Góra za pomoc finansową w realizacji tego projektu.

Walne Zebranie członków ZTH --- 2014-09-08

Prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego informuje o terminie Walnego zebrania członków ZTH, które będzie miało miejsce w siedzibie ZTH (Piastowska 9) w dniu 22.09.2014 o godz 17.30 - I termin, 18.00 - II termin

1% podatku na zajęcia hipoterapii --- 2012-03-09

Pomóż nam przekazując nam swój 1% podatku.

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Nr KRS: 0000080455

Dziękujemy za 1% --- 2011-04-04

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEKAZALI NASZEMY TOWARZYSTWU 1% SWOJEGO PODATKU. DZIĘKI PAŃSTWU NASZE DZIECIAKI BĘDĄ MOGŁY DALEJ KORZYSTAĆ Z HIPOTERAPII ORGANIZOWANEJ PRZEZ NAS W OŚRODKU W PRZYLEPIE

1% Podatku --- 2010-02-07

Pomóż nam przekazując nam swój 1% podatku.

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Nr KRS: 0000080455