Hej koniku

W ramach projektu będziemy prowadzić zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Terapia będzie prowadzona w formie hipoterapii i kinezyterapii. Zajęcia będą się odbywać na terenie ośrodka hipoterapii w Przylepie, który spełnia wszelkie wymogi pod względem infrastruktury. Wszystkie obiekty z których korzystamy pozbawione są barier architektonicznych, dodatkowo dysponujemy udogodnieniami takimi jak: rampa do wsiadania na konia z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz profesjonalny sprzęt potrzebny do prowadzenia hipoterapii i kinezyterapii. Prowadzone przez nas terapie odbywać się będą pięć dni w tygodniu, zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych. Terapia będzie prowadzona bez względu na pogodę i porę roku przez cały rok. Udział w zajęciach weźmie 60 osób niepełnosprawnych. Zajęcia będą miały charakter indywidualny w przypadku hipoterapii i charakter grupowy w przypadku kinezyterapii.

Poprzez realizację projektu w dużym ośrodku, otwartym na turystykę, sport oraz rekreację, będziemy kształtować postawy obywatelskie, budować zaangażowanie obywateli w działania z zakresu integracji społecznej. Obywatelom społeczności lokalnej damy możliwość zaangażowania się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Sprawimy, że powstaną trwałe więzi osób niepełnosprawnych z członkami społeczności lokalnej. Stanie się to dzięki długofalowym działaniom a nie tylko jednorazowego, akcyjnego zaangażowania.

Realizując zadania wynikające z projektu, umożliwimy osobom niepełnosprawnym z terenu województwa lubuskiego bezpłatne korzystanie z trudno dostępnej formy terapii – hipoterapii i wspomagającej kinezyterapii. Umożliwimy uzyskanie maksymalnej poprawy utraconych funkcji, ułatwimy procesy kompensacyjne. Zakładamy, że długofalowe działania przyczynią się do przywrócenia możliwie największej sprawności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, a także podniesie poczucie własnej wartości beneficjentów projektu. Projekt pośrednio będzie wpływał na integrację społeczną.

Możliwość komentowania została wyłączona.