KOŃ – TERAPEUTA I PRZYJACIEL

Po raz kolejny ZTH realizuje projekt współfinansowany przez PFRON, obejmujący prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Terapia prowadzona jest w formie
hipoterapii i kinezyterapii, a zajęcia odbywają się na terenie ośrodka hipoterapii w Przylepie dzielnicy Zielonej Góry Nowe Miasto. Ośrodek jest ośrodkiem certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, obiekty z których korzystamy pozbawione są barier architektonicznych, dysponujemy udogodnieniami takimi jak: rampa do wsiadania na konia z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz profesjonalnym sprzętem potrzebnym do prowadzenia hipoterapii i kinezyterapii.

Projekt jest realizowany od 01 kwietnia 2022r do 31 marca 2025r. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu, zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych i ma charakter indywidualny w przypadku hipoterapii i charakter grupowy w przypadku kinezyterapii. Terapia prowadzona jest bez względu na pogodę i porę roku przez okres trwania całego projektu. Udział w zajęciach bierze 60 osób niepełnosprawnych.

60 osobową grupę objętą wsparciem stanowią osoby niepełnosprawne w różnym wieku, które wyłonione zostały podczas rekrutacji prowadzonej na terenie ośrodka w Przylepie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Zielonej Górze w pierwszym etapie realizacji projektu. Są to osoby zarówno z niepełnosprawnością fizyczną jak i intelektualną. Wsparciem terapeutycznym objęte zostały osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza prowadzącego lub specjalisty o braku przeciwwskazań do udziału w prowadzonych zajęciach (hipoterapia i kinezyterapia).

Pierwszeństwo korzystania ze wsparcia terapeutycznego mają grupy zorganizowane z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze oraz z placówek opiekuńczo – wychowawczych i dziennych domów opieki, które na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi (za wyjątkiem Warsztatów Terapii Zajęciowej). Po wyłonieniu 60 beneficjentów końcowych, została utworzona lista osób rezerwowych. Rekrutacja prowadzona była początku kwietnia 2022r.

Pierwszy etap realizacji projektu dobiegł końca.

Od kwietnia 2023 roku realizujemy drugi etap projektu, który jest analogiczny z okresem pierwszym. Miejsce projektu, kadra oraz działania projektowe nie uległy zmianie. Po pierwszym okresie skorygowane zostały listy uczestników ze względu na to, iż kilka osób zrezygnowało z udziału w nim. Tak jak zakładaliśmy na ich miejsce weszły osoby będące po rekrutacji na liście rezerwowej.

Możliwość komentowania została wyłączona.