WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZTH

Informujemy, że dnia 11.03.2024r w ośrodku hipoterapii w Przylepie odbędzie się Walne Zgromadzenie członków ZTH. Zebranie ma charakter sprawozdawczy. Termin pierwszy godzina 17.00, termin drugi godzina 17.30

Zebranie Walne Członków ZTH

Informujemy, że dnia 27.03.2023r w ośrodku hipoterapii w Przylepie odbędzie się Walne Zgromadzenie członków ZTH. Zebranie ma charakter sprawozdawczo – wyborczy. Termin pierwszy godzina 17.30, termin drugi godzina 18.00

Koń – terapeuta i przyjaciel

W ramach projektu będziemy prowadzić zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Terapia będzie prowadzona w formie hipoterapii i kinezyterapii. Zajęcia będą się odbywać na terenie ośrodka hipoterapii w Przylepie dzielnicy Zielonej Góry Nowe Miasto, który spełnia wszelkie wymogi pod względem infrastruktury oraz jest ośrodkiem certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Wszystkie obiekty z których korzystamy pozbawione są barier architektonicznych, dodatkowo dysponujemy udogodnieniami takimi jak: rampa do wsiadania na konia z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz profesjonalnym sprzętem potrzebnym do prowadzenia hipoterapii i kinezyterapii. Prowadzone przez nas terapie odbywać się będą pięć dni w tygodniu, zarówno wgodzinach porannych jak i popołudniowych. Terapia będzie prowadzona bez względu na pogodę i porę roku przez okres trwania całego projektu. Udział w zajęciach weźmie 60 osób niepełnosprawnych. Zajęcia będą miały charakter indywidualny w przypadku hipoterapii i charakter grupowy w przypadku kinezyterapii.